logo onas

Profesjonalne sędziowanie - Konspekt warsztatów

Profesjonalne sędziowanie konkursu barmańskiego w/g standartów I.B.A ( classic )

Celem warsztatów jest ujednolicenie systemu oceny techniki pracy barmana na konkursie rangi międzynarodowej, oraz opracowanie modelu profesjonalnej oceny organoleptycznej przeprowadzanej przez jury degustacyjne. Jednocześnie chciałbym omówić organizacyjne możliwości powstania sekcji sędziów przy SPB jako niezależnej instytucji pod kuratelą Konfraterni Barmanów Mistrzów.Wszyscy uczestnicy warsztatów będą zobowiazani do zaliczenia egzaminu sędziowskiego w celu uzyskania dyplomu / certyfikatu "Profesjonalny sędzia konkursów barmańskich " ( termin egzaminu : zimowy zlot SPB ).

Podobne warsztaty będą organizowane w cyklach dwuletnich w celu aktualizowania wszystkich zmian regulaminów zatwierdzanych przez I.B.A Board.

z barmańskim pozdrowieniem
Ryszard Berent


Dzień pierwszy
1.Konkurs barmański ( formaty )
- Format - I.B.A ( pre - dinner ,after - dinner ,sparkling , longdrink, bartender*s choice )
- Format - Konkurs Firmowy ( Bacardi-Martini , Finlandia Vodka Cup )
- Format Mieszany ( Lubuski Vodka Cup ,Calvados Nouvelle International Trophy )
2. Profesjonalny sędzia zawodów barmańskich
- Cechy psycho-fizyczne
- Kwalifikacje i doświadczenie
3. Komisja sędziowska - organizacja
- Supervisor zawodów ( sędzia główny )
- Jury techniczne ( przygotowalnia , scena ,pomiar czasu )
- Jury degustacyjne ( I.B.A , system włoski )
- Sekretariat
4. Wydruki i dokumenty
- Formularz zgłoszeniowy
- Formularz oceny technicznej
- Formularz oceny degustacyjnej
- Tabela zbiorcza wyników konkursu
5. Odprawa uczestników konkursu i komisji sędziowskich
- dobre praktyki sędziowskie
- instytucja protestu
6 Dyskusja uczestników warsztatów

Dzień drugi
1. Sędziowanie techniki pracy barmana I.B.A - analiza arkusza oceny technicznej
2. Sędziowanie w komisji degustacyjnej ( prezentacja AIBES )
3. Zmiany w regulaminach Mistrzostw Świata ( I.B.A 2015 )

Dyskusja uczestników warsztatów
- Normy etyczne oraz regulamin postępowania profesjonalnego sędziego konkursów barmańskich.
- Struktura organizacyjna sekcji sędziowskiej w ramach SPB