logo onas

Komunikaty

Hamilton Beach 2015 - KOMUNIKAT

Organizator konkursu barmańskiego " Hamilton Beach 20115 - ogłasza ostateczna i niepodważalną tabelę wyników I edycji konkursu barmańskiego .
W związku z oficjalnym protestem uczestnika konkursu Jana Kachniarza dotyczacego penalizacji przekroczenia limitu czasu przez niektórych uczestników, nie uwzględnionych w arkuszach oceny technicznej ogłaszam iż :

Dnia 01.06.2015 komisja składajaca się z 2 członków Zarzadu Głównego w osobach:

  1. Ryszard Berent - Prezydent SPB
  2. Jarosław Zyguła - członek ZG SPB - osoba odpowiedzialna za Grand Prix 2015

zweryfikowała wszystkie arkusze zespołu jury technicznego i degustacyjnego i wprowadziła stosowne zmiany w tabeli ostatecznych wyników konkursu.

Komisja przyjęła interpretację dotyczacą penalizacji uczestników konkursu za przekroczenie limitu czasu która została zaprezentowana podczas odprawy zawodników oraz komisji sędziowskich.

Mianowicie każdy z uczestników konkursu miał 12 minut na przygotowanie 12 drinków (6 porcji z kazdej kategorii) .
Przekroczenie tego limitu skutkowało przyznaniem 3 pkt. karnych. Po 13 minucie sędzia techniczny powinien przerwać pracę zawodnika , a drinki powinny zostać przekazane do komisji degustacyjnej w stanie rzeczywistym.Niestety niektórzy sędziowie techniczni pozwalali na dokończenie pracy barmanom zapisujac dokładny czas na arkuszu (patrz tabela wyników).

Interpretacja Komisji pkt. 14 Regulaminu Konkursu nie pozwala na dopisanie wielokrotności kary 3 pkt za kazdą następna minutę ( nie ma takiego założenia ) zatem w ostatecznej klasyfikacji dostrzegając brak jednoznacznej definicji , bazując na doświadczeniu i przykładach z innych konkursów organizowanych pod auspicjami IBA w tym również Mistrzostw Świata podjęliśmy ostateczną decyzję w kształcie  "każde przekroczenie limitu czasu 12 min. bez wzgędu na jego wymiar daje 3 pkt. karne w ocenie technicznej i jest wliczane do ogólnej punktacji ".

Wyniki konkursu po naniesieniu stosownych zmian są ostateczne i nie podlegaja dalszej weryfikacji !!!!!!!

xlsxTabela wyników

z barmańskim pozdrowieniem
Ryszard berent
Jarosław Zyguła

Hamilton Beach Cup 2015

Organizator konkursu barmańskiego " Hamilton Beach Cup 2015 " informuje iz nastapiła zmiana ostatecznych wyników konkursu. Błędny odczyt wyników tuż po zakończeniu konkursu został spowodowany błędnym podliczeniem punktów całej formuły ( Exel ) . Po ponownym wprowadzeniu punktacji ( wersja papierowa ) do programu publikujemy ostateczną, zweryfikowaną tabelę wyników.

W imieniu Organizatora , za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich zainteresowanych !!!!!

Postaramy się aby w przyszłości eliminować podobne błędy wzmacniając obsadę sekretariatu.

Podane rezultaty są ostateczne i zostają przekazane do klasyfikacji " Grand Prix SPB 2015/2016 "

Organizator zobowiązuje się do przygotowania nowych dyplomów dla laureatów konkursu oraz rozpocznie procedurę przekazania nagród .

Wręczenie dyplomów nastąpi w Toruniu w dniu 25.06.2014

Wszelkie kwestie dotyczace zmian w ostatecznej klasyfikacji wymagajace wyjaśnienia - proszę o kontakt 604 590 851

pdfTabela wyników

Eliminacje Mistrzostw Świata 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Barmanów informuje iż ze wzgłędów organizacyjnych konkurs "Eliminacje Mistrzostw Świata 2015" odbędzie się w terminie 13 lipca 2015.

Szczegóły zostana opublikowane na stronach SPB oraz profilu Facebook .

Proszę o zapoznanie się z treścią listu Sekretarza Generalnego IBA p. Declana Byrne który otrzymałem dnia 15.05.2015.

Miejsce zawodów eliminacyjnych:

"Casinos Poland " Łódż ul.Ogrodowa 19 A  
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, portfolio produktów oraz produkt bazowy ukaża się na stronach www.spb-pba.org.pl najpózniej do 10.06.2015.

z barmańskim pozdrowieniem
Ryszard Berent

Czytaj więcej...

Komunikat dla wszystkich uczestników konkursu " Hamilton Beach 2015 " !!!!!!!

Podczas pracy w przygotowalni  uczestnicy   będą  musieli wykonać dekoracje tylko do 3 drinków w każdej z kategorii.( 2X3 )
Czas pracy w przygotowalni 15 minut  !!!!!

Ważny komunikat !!!

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do konkursu " Hamilton Beach Cup 2015 " są zobowiązani do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z recepturami do dnia 19.05.2015