Spotkanie członków Okręgu Centralnego

W dniu 5.12.2003 w Hotelu 500 w Zegrzu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Polskich Barmanów Okręgu Centralnego. Spotkanie zaszczycił swoja obecnością Prezydent S.P.B. Ryszard Berent. Przed spotkaniem ze wszystkimi uczestnikami zlotu odbyło się zebranie Zarządu S.P.B. Okręgu Centralnego z Prezydentem Ryszardem Berentem, na którym omówiono sprawy bieżące i plany na rok 2004. Rok 2004 będzie dosyć interesujący w działalności Okręgu Centralnego.

Szczególny nacisk będzie skierowany na szkolenie młodych barmanów, uczniów szkół gastronomicznych i poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez barmanów.

Następnie V-ce Prezes S.P.B. o/Centralny Jacek Krawczyk powitał wszystkich uczestników zlotu i sponsorów.

Na tym spotkaniu Zarząd Okręgu Centralnego podsumował działalność okręgu w roku 2004 i przedstawił plan na rok 2004. Następnie Prezydent S.P.B. Ryszard Berent podsumował i omówił udział Stowarzyszenia w konkursach barmańskich i przedstawił wstępny kalendarz konkursów i imprez barmańskich w 2004 roku, a w szczególności jubileusze 10-cio lecia Okregów, które będziemy obchodzić w 2004 roku.

Następnie została przedstawiona prezentacja soków Tymbark i syropów Victoria Cymes.

Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy udali się na wspaniałą kolacje i zabawę Mikołajkową, gdzie atmosfera była iście szampańska. Przy gorących południowych rytmach i muzyce biesiadnej zabawa trwała do białego rana.

W imieniu Zarządu S.P.B. Okręgu Centralnego chciałbym serdecznie podziękować sponsorom za udział w tym spotkaniu firmom: Wyborowa S.A., Vinpol, Red Bull, Victoria Cymes, Tymbark.

 

Z barmańskim pozdrowieniem,
Jacek Krawczyk