Podsumowanie roku 2006

Mija rok 2006 zatem najwyższa pora na podsumowanie aktywności Stowarzyszenia Polskich Barmanów oraz określenie priorytetów na przyszły,miejmy nadzieję że równie owocny rok 2007.

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom, barmanom którzy swoją postawą w codziennej pracy wysoko wznosili sztandar " koguciego ogona " dając przykład profesjonalizmu i wzorowej postawy członka Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Udział w licznych konkursach barmańskich , spotkaniach integracyjnych, szkoleniach a przede wszystkim sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej są wspaniałą wizytówką polskiej szkoły barmańskiej rozwijanej pod auspicjami Stowarzyszenia a będącej kontynuacją pracy  ojca polskich barmanów Zdzisława Nowickiego.Niewątpliwym sukcesem mijającego roku jest wzorowa współpraca z firmami alkoholowymi oraz partnerami SPB którzy nie szczędzili wysiłków na rzecz integracji środowiska barmańskiego poprzez liczne projekty  podnoszące kwalifikacje zawodowe zarówno młodych jak i doświadczonych barmanów. Udział takich sprawdzonych przyjaciół Stowarzyszenia jak BOLS, WYBOROWA,  DIAGEO, BROWN FORMAN,CENTRUM WINA,MASPEX, RED BULL, KROSNO, GIFFARD, VICTORIA CYMES w licznych konkursach oraz wspieranie działalności SPB  daje pewność że w przyszłości młode pokolenie barmanów będzię czerpać wzorce do dalszego rozwoju i podnoszenia prestiżu naszej profesji.

Jest to niezmiernie ważne ponieważ wskutek bardzo dynamicznego rozwoju sektora HORECA w Polsce do zawodu trafia wielu młodych ,niedoświadczonych i słabo wyszkolonych barmanów którzy nie zawsze potrafią sprostać wyzwaniom i odpowiedzialności która jest związana z wykonywaniem tego zawodu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego środowiska ludzi pracujących w gastronomii wszystkim firmom zaangażowanym w podnoszenie jakości obsługi w polskich barach i restauracjach oraz hotelach.

Ważnym tematem odchodzącego roku jest ogólnospołeczna dyskusja związana z wprowadzeniem całkowitego zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych w tym pubach,barach,kawiarniach i restauracjach.Nasze środowisko, ważny partner w tej dyskusji jest podzielone, bowiem obawy związane z załamaniem na rynku pracy przeplatane są z nadzieją na znaczne zmniejszenie ryzyka związanego z chorobami zawodowymi . Myślę że zgodnie z trendami panującymi w całej Unii Europejskiej już wkrótce umiejętność sprawnej wymiany popielniczek nie będzie polskim barmanom potrzebna.Na zakończenie krótki komentarz do modnego ostatnio zwyczaju określania zwycięzców licznych konkursów i imprez barmańskich tytułem  " najlepszy barman w Polsce ". Otóż najlepszy barman w Polsce  to kilkuset osobowa grupa ,dobrze wykształcona i świetnie wyszkolona, władająca kilkoma językami obcymi , pracująca w najlepszych barach,klubach ,restauracjach i hotelach Polski i całej Europy którzy w codziennej pracy są przykładem profesjonalizmu i wysokich umiejętności w przygotowywaniu wspaniałych drinków i cocktaili.Większość z nich to członkowie Stowarzyszenia Polskich Barmanów co jest powodem do dumy.

Zycząc Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku !!!!!!!!!!   

w imieniu własnym oraz Zarządu Głównego SPB
Ryszard Berent