Projekt barmański "TOP 25"

Projekt jest przygotowany i prowadzony pod egidą Stowarzyszenia Polskich Barmanów i jest skierowany wyłącznie dla członków SPB. Celem "TOP 25" jest stworzenie platformy szkoleniowej dla młodych,profesjonalnych barmanów,zainteresowanych rywalizacją na krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach sztuki barmańskiej organizowanych przez Stowarzyszenia i Organizacje barmańskie zrzeszone w International Bartenders Association.

Projekt przewiduje udział 25 barmanów z całej Polski spełniających kryteria ustalone przez Zarząd Główny SPB. Stowarzyszenie Polskich Barmanów przy współudziale Firm Partnerskich zorganizuje cykl warsztatów szkoleniowych z udziałem najlepszych barmanów,laureatów najważniejszych światowych konkursów, przedstawicieli europejskich i światowych instytucji szkoleniowych, których celem będzie doskonalenie techniki pracy barmana oraz pogłębianie wiedzy miksologicznej, uczestników programu. Głównym mentorem i koordynatorem projektu będzie master-bartender Piotr Dziadkowiec.

Regulamin uczestnictwa w "TOP 25"
1. Projekt szkoleniowy "TOP 25" jest skierowany wyłącznie do członków Stowarzyszenia spełniających następujące kryteria uczestnictwa :
 - minimum 3 letnie (rok wstąpienia do SPB 2007) członkowstwo w Stowarzyszeniu Polskich Barmanów
 - ukończony kurs barman-mikser II stopnia w Akademii Miksologii im. Z.T Nowickiego
 - znajomość języka angielskiego (oficjalny język I.B.A)
 - nienaganna opinia i rekomendacja Prezesa Okręgu (CV + opinia)
 - pisemna zgoda na uczestnictwo w "TOP 25" oraz ewentualne reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowej arenie.
 - posiadanie stroju organizacyjnego SPB
 - wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Propozycja jest skierowana również do barmanów flair (3-5 miejsc) którzy by chcieli popracować nad warsztatem (miksologia) pozwalającym na wygrywanie zawodów o randze mistrzowskiej.

Projekt będzie prowadzony w cyklu 2 letnim po 3-4 spotkań w roku (w zależności od zainteresowania uczestników i sponsorów)

Zwycięzcy eliminacji do MŚ (nie będący uczestnikami projektu TOP 25) mają obowiązek uczestnictwa w sesji przed konkursem MŚ (tryb indywidualny)