Zapraszam do relacji z 60 Kongresu IBA

Wolontariat SPB podczas Kongresu IBA - Bogdan Gałuszka, reportaż.

Drodzy Koleżanki i Koledzy Barmani, Członkowie oraz Sympatycy Stowarzyszenia Polskich Barmanów!

Niezmiernie się cieszę, że ta, jakże trudna pod względem organizacyjnym i mocno wyczerpująca, impreza barmańska jest już za nami! Tak, cieszę się, ponieważ otrzymałem i nadal otrzymuję wiele podziękowań i wyrazów uznania ze strony naszych Kolegów z zagranicznych stowarzyszeń. To bardzo budujące, że pomimo wysokich kosztów związanych z organizacją kongresu, tak wiele gości przybyło do Warszawy. To wspaniałe uczucie widzieć, że dla tak wielu barmanów na świecie, idea jednoczenia i współdziałania jest tak ważna i mobilizująca. Chylę czoła przed naszymi partnerami i sponsorami SPB oraz IBA, którzy pomimo coraz bardziej dotykającego, również branżę alkoholową, kryzysu zechcieli uczestniczyć i wesprzeć finansowo naszą imprezę, tak aby kongres mógł odbyć się na wysokim poziomie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom SPB, którzy poświęcili swój czas, a także pieniądze, aby swoją ciężką pracą wspomóc organizatorów i sponsorów tego najważniejszego dla środowiska barmańskiego wydarzenia. Jestem wdzięczny za to, że pomimo zmęczenia oraz wielu utrudnień komunikacyjnych i organizacyjnych potrafiliście, (często nawet przez kilkanaście godzin) oddać się by „służyć sprawie”. Te wysiłki i zaangażowanie nas wszystkich, doceniają zagraniczni koledzy, którzy są pod wrażeniem bardzo dobrej organizacji kongresu, a zwłaszcza sprawnego przebiegu konkursów. Ci wszyscy, którzy brali czynny udział w kongresie, dobrze wiedzą jakie to ogromne wyzwanie i potworny wysiłek dla każdego z nas.

Chapeau bas przed Prezydentem SPB Ryszardem Berentem za niesamowite oddanie i trud włożony przez miesiące przygotowań tej ważnej imprezy. Ryszardzie, w imieniu własnym oraz moich Kolegów z Oddziału Południowego DZIĘKUJĘ!

Kilka słów refleksji na temat tego co działo się „za kulisami”, a czego większość odwiedzających i gości nie mogła widzieć...

Tak na wstępie pragnę przytoczyć ideę wolontariatu, jak mówi definicja:

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik, a według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Wszystkim osobom, które dobrze pojęły ideę wolontariatu, z serca dziękuję! Wielu z Was było prawdziwie oddanymi, ale znaleźli się również tacy, którzy, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie do końca pojęli lub nie zechcieli pojąć tej definicji.

My, jako członkowie SPB, wyraziliśmy chęć niesienia pomocy, a to na różnych płaszczyznach, tzn.: od konferansjerki, poprzez pracę w barach, zbieranie szkła do wynoszenia śmieci włącznie. Właśnie takiego zaangażowania oczekiwali od nas goście i koledzy. Każda praca jest pożyteczna i dobra jeśli jest wykonana solidnie i z sensem. Nie wszystkim było dane to pojąć... Pozostawiam to pod rozwagę. Należy jednak pamiętać, że SPB jest organizacją społeczną, do której przynależność jest dobrowolna, a podstawą jej działalności jest jednoczenie w swoich szeregach prawdziwych zapaleńców, którzy nie patrząc na swoje interesy, nie zadają pytań w stylu „co ja będę z tego miał” tylko działają! Dziękuję wszystkim, którzy z oddaniem pracowali i mimo zmęczenia w wielu przypadkach ratowali sytuację bądź „gasili nagły pożar”. Takich sytuacji było kilka.

Osobiście sporo czasu spędziłem na tzw. zapleczu, służąc pomocą naszym gościom oraz pomagając w przygotowaniu i organizacji konkursów. Wielkie słowa uznania dla Kolegi Darka Kosiorka oraz jego teamu za perfekcyjne przygotowanie zaplecza konkursowego oraz obsługę barów konkursowych podczas zawodów. Jestem pod wrażeniem zaangażowania i profesjonalizmu z jakim członkowie Okręgu Zachodniego ( ale nie tylko) przystąpili do zadania aby ułatwić start w konkursie tak wielu zawodnikom, a pracę wielu jurorom i komisji. Osoby z ramienia IBA, a przede wszystkim prezydenci organizacji narodowych, którzy mają bogate doświadczenia uczestnicząc w wielu konkursach IBA w różnych krajach byli zaskoczeni polską, doskonałą organizacją i oddaniem naszych wolontariuszy. Cieszę się bardzo, że tak trudne, wymagające sprawnej organizacji zawody, które po raz pierwszy odbywały się w nowej formule, właśnie podczas tegorocznego meetingu przebiegły tak sprawnie i planowo.

Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania i ofiarności dla członków Okręgu Południowego, którzy pomimo niezbyt licznej grupy reprezentantów, tak sprawnie zajęli się obsługą i transportem gości z lotniska, dworca PKP do hotelu. Dziękuję za wsparcie w organizacji tak wielu drobnych, a jakże nieraz ważnych spraw, które nagle trzeba było załatwić.

Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy na moje, (czasami stanowcze...), prośby nie odmówili pomocy i zrealizowali powierzone im zadania z oddaniem, tak po prostu dla idei oraz wspólnego dobra.

Komentarze ze Świata

Dear Ryszard,

Warsaw IBA meeting was an extremely wonderful experience for all of us and will definetely be one of the most important due to the decisions that were made and the support that we had all these days in the competition.
Wish you the best in personal life and more success for the PBA for the upcoming years.
Thank you again for the warm hospitality in Poland.

Warmly,
Kostas
Greece


Dear Richard,
 
Luxembourg delegation is well ... ready to start again a new week in Poland ...
Thanks for all you done during this I.B.A. meeting and, as I already told you ... Thanks to all the Polish Bartenders Association for the wonderfull work they product all the week !
we could saw the professionalism of all you together and A.L.B. delegation appreciate alot !
see you soon ... somewere in the world ... maybe for the next time in "Calvados Trophy" !
very friendly warm regards from Luxembourg
 
Bertrand Barboux
A.L.B. President
 

 
Dear Richard,

i deeply thank You for all good job that you and your PBA team had done in Warsaw.
It was very good your organization and your dedication to the event, and, for the drawbacks situations, don't worry about it.
See You soon in Italy.
Best regards

Andrea G. Pieri
Presidente A.I.B.E.S.


Dear Richard,

First of all, we would like to congratulate to you and your team for successful organization of World Meeting and Competition. We had a wonderful time and amazing experiences during our staying in Poland.
Well done you did an excellent job.
Best regards

Team of Cyprus Bartenders Association


Dear Ryszard,

Thank you very much for the very good hospitality. We had a nice time in Warsaw. You managed the new format very well! Everything was perfect.
Wish you all the best.
See you.
With best regards from DBU

Andrea & Bernhard


Dear Ryszard,

Thank you very much for the very good hospitality. We had a nice time in Warsaw. You managed the new format very well! Everything was perfect.
Wish you all the best.
See you.
With best regards from DBU

Andrea & Bernhard