"Calvados Nouvelle Vogue Trophies 2015"- arrives

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Barmanów ma przyjemność poinformować iż w dniu 02.02 2015 odbędzie się konkurs barmański dedykowany dla profesjonalnych barmanów (wyłącznie członkowie SPB) oraz uczniów szkół hotelarsko- gastronomicznych z całego kraju.
Konkurs odbędzie się w Krakowie, w lokalu "Stara Zajezdnia" ul. Świętego Wawrzyńca 12 w godzinach 10.30-18.00  (szczegółowa agenda imprezy oraz portfolio które zapewnia Organizator, ukaże się 14.01.2015).

 logo_dore-marronchateau_du_breuillauriston_logochristian_drouin
perrier mtymbark mbareq msavex mDisiro - Logoiceomatic d   winterhalter d  classeq  hamilton beach d  henkell   groult  movement m 

 

Chcesz wziąć udział -

 

Agenda

AGENDA - Calvados Nouvelle Vogue Trophies 2015
10.30 - 11.15 Przyjazd i rejestracja uczestników konkursu
11.30 - 12.15 Odprawa dla uczestników oraz jurorów konkursu (losowanie numerów startowych)
12.30 - 13.00 Prezentacja szkoleniowa "Discovering Calvados"
13.10 Rozpoczęcie konkursu (I część) - uczniowie szkół gastronomicznych
14.30 Lunch
15.00 Prezentacje szkoleniowe  firm partnerskich
15.45 Kontynuacja konkursu - barmani profesjonalni
17.45 - 18.00 Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu

Ważna informacja !!!!! - Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie.