Regulamin konkursu "HAMILTON BEACH CUP 2017" (aktualizacja)

 

1. Organizatorem konkursu jest wyłączny importer oraz dystrybutor marki HAMILTON BEACH COMMERCIAL - firma FINE DINE Sp. z o.o. Sp. k.

2. Celem konkursu Hamilton Beach 2017 jest popularyzacja sprzętu barowego HB wśród profesjonalnych barmanów w Polsce oraz doskonalenie umiejętnosci profesjonalnej obsługi gości z uwzględnieniem użycia blenderów elektrycznych.

3. Konkurs ma charakter otwarty i jest zorganizowany dla profesjonalnych barmanów/ek, pracującym na terenie Polski, którzy mają ukończone 18 lat w dniu 12.06.2017.

4. Formularz zgłoszeniowy dla członków SPB ukaże się w dniu 02.05.2017 o godz. 21.00. Liczba uczestników w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Lista barmanów z ramienia SPB zakwalifikowanych do konkursu zostanie opublikowana na stronach SPB w dniu 01.06.2017.

6. Konkurs składa się z 2 etapów:

- eliminacje - wszyscy uczestnicy mają do wykonania jednakowe zadanie (opis zadania w regulaminie), w mozliwie jak najkrótszym czasie. Uczestników oceniają sędziowie techniczni (1 pkt karny = 5 sekund dodane do wyniku)

- finał - dziesieciu zwyciezców swoich rund + 2 osoby z najlepszym czasem wśród przegranych (lucky loosers) mają za zadanie stworzenie receptury oraz przygotowanie 5 porcji cocktailu ocenianego w/g zasad IBA

Do stworzenia receptury, barmani używają ingrediencji alkoholowych wylosowanych 30 min. przed rozgrywką finałową (magic box) oraz ingrediencji zapewnionych przez Organizatora.

7.Sędziowanie rundy finałowej w/g standartów IBA odbędzie się w systemie włoskim.

8.Zwycięzcą konkursu zostanie barman/ka która uzyska największą ilość punktów w rundzie finałowej (ocena techniczna + ocena degustacyjna)

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów (dot. 3 pierwszych miejsc), Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy wyłaniającej zwycięzcę.

10. W miejscu konkursu oraz w czasie jego trwania zawodnicy nie mogą nosić ubrań z logotypami innych firm alkoholowych oraz produkujących urządzenia barowe, syropy, puree, likiery, poza logotypem sponsora konkursu. Organizator zapewni jednakowe stroje dla uczestników konkursu.

11..Uczestnicy maja pełny wgląd do kart sędziowskich po zakończeniu zawodów. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić uzasadniony protest w ciągu 15 min. od zakończenia rozgrywki finałowej na ręce Organizatora Konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji podczas konkursu zawodnika, który zagraża bezpieczeństwu publiczności, wykonuje obsceniczne gesty, łamiąc regulamin konkursu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia nazwisk, zdjęć oraz receptur cocktaili przygotowanych przez barmanów w trakciei na potrzeby konkursu.

Ważna informacja !!!!!!!

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody) oraz w celach marketingowych przez Organizatora. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z pózn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnicy konkursu mają prawo do wgłądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

"Hamilton Beach Cup 2017" - opis konkursu:

Etap I:

- Eliminacje rozgrywane zgodnie z zasadami (knock out) - zwycięzcą rundy zostaje zawodnik który wykona określone zadanie bezbłędnie technicznie, w możliwie najkrótszym czasie.

Wszyscy uczestnicy konkursu zakwalifikowani przez Organizatora wykonują identyczne zadanie potwierdzające umiejętności profesjonalnego barmana.

Organizator zapewnia jednakowe stanowiska pracy dla każdego z uczestników konkursu, każde z nich będzie wyposażone w następujące urządzenia:

1. blender HB

2. wyciskarka do owoców cytrusowych HB

3. kruszarka do lodu Ceado

4. szkło barowe Arcoroc

Zadanie polega na przygotowaniu następującego zamówienia w możliwie najkrótszym czasie:

 • 3 porcji drinka bezalkoholowego (smoothie) w blenderze elektrycznym - receptury przygotuje Organizator - (skład oraz waga ingrediencji, będą identyczne dla każdego uczestnika)
 • 1 porcji wyciskanego soku z pomarańczy
 • 1 porcji drinka Screwdriver z użyciem wódki LUBUSKI
 • 1 porcji drinka Gin&Tonic z użyciem ginu LUBUSKI

Receptura  smoothie  do wykonania przez uczestników konkursu w rundzie I   (  szkło HURRICANE 440 ML  )

 • 80 gram – świeży ananas
 • 40 gram – jabłko w czerwonej skórce
 • 60 gram – zielony ogórek
 • 5 gram – świeży imbir
 • 10 gram – szpinak w liściach
 • 100 ml soku z wyciśniętych pomarańczy
 • 10 ml – syrop cytryna i limonka
 • 2 – 3 kostek lodu w zależności od wielkości 

Wszyscy uczestnicy rundy startują jednocześnie na komendę sędziego technicznego mierzącego czas.

Błędy techniczne oceniane przez sędziów, będą skutkowały dodaniem czasu do wyniku uzyskanego przez zawodnika. (1 pkt. karny = 5 sekund)

Zawodnik który wykona zadanie najszybciej automatycznie przechodzi do rundy finałowej.

Do smoothies oraz soku wyciskanego będziemy używać szkła HURRICANE 440 ml.

Do drinków będziemy używać szkła typu LONGDRINK 330 ml

Etap II;

- Runda finałowa podczas której zwycięzcy poszczególnych rund będą przygotowywać 5 porcji drinka w kategorii "bartenders choice" (IBA) w/g oryginalnej własnej receptury przygotowanej ze składników wylosowanych "magic boxów" przygotowanych przez Organizatora.

Kazdy "magic box" będzie zawierał 5 ingrediencji alkoholowych do wykorzystania w recepturze. Regulamin nie dopuszcza uzywania ingrediencji własnej produkcji.

Zawodnik nie musi użyć wszystkich ingrediencji z "magic box" do stworzenia własnej receptury.

Pozostałe ingrediencje bezalkoholowe - syropy barmańskie Da Vinci, soki Tymbark, woda Perier i inne z listy Organizatora zawodnik dobiera indywidualnie.

Wszyscy uczestnicy po wylosowaniu "magic box" będą mieli 30 minut na stworzenie oryginalnej własnej receptury.

Czas wykonania wynosi 7 minut.

Przygotowanie dekoracji będzie odbywało się w tzw.open space - przy udziale publiczności w czasie regulaminowym 15 min.

W rundzie finałowej uczestnicy pracują na własnym sprzęcie barmańskim, używają własnych składników do dekoracji, oraz mają mozliwość użycia oryginalnego, przygotowanego, własnego szkła.

Lista nagród w konkursie " Hamiltton Beach 2017 "

I Miejsce :

Profesjonalny blender  Hamilton Beach model Tango

II Miejsce:

Profesjonalny blender Hamilton Beach model Rio

III Miejsce

Profesjonalny zestaw sprzętu barmańskiego marki Bar Professional ( wartość 400 PLN )

Dyplomy uczestnictwa

Dyplomy dla laureatów

Nagrody niespodzianki od firm partnerskich konkursu.

Dla uczestników " Grand Prix SPB " punkty rankingowe