Szkolnictwo zawodowe branży hotelarsko -gastronomicznej - partnerstwo SPB na rzecz kształcenia zawodowego

W dniach 05.12.-06.12.2017 odbyło się w Warszawie seminarium naukowe zorganizowane pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej określające potencjał oraz kierunki rozwoju branży hotelarsko -gastronomicznej w Polsce. Priorytetem edukacji i szkolnictwa na najbliższe lata jest wprowadzenie zmian dostosowujących model kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy. Dynamicznie rozwijajacy się sektor hotelarsko -gastronomiczny oraz turystyczny już dzisiaj odczuwa deficyt wykwalifikowanej kadry, wyznaczając kierunek działania ze szcególnym naciskiem na kształcenie zawodowe.

Blisko 450 szkół ponadpodstawowych posiada dzisiaj ofertę kształcenia w zawodach:

  • kucharz
  • kelner
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarz
  • technik obsługi turystycznej

Trwają intensywne prace w zakresie wprowadzenia do podstawy programowej specjalności:

  • barman
  • barista
  • sommelier

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z MEN realizuje projekt" Partnerstwo na rzecz szkolenia zawodowego " którego celem jest dostosowaniekształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaproszenie instytucji i organizacji reprezentatywnych dla danego obszaruaktywności zawodowej.

Stowarzyszenie Polskich Barmanów otrzymało zaproszenie do wspóltworzenia ram programowych kształcenia w zawodzie barman oraz przygotowania systemu walidacji nabytych umiejętności poprzez przeprowadzanie egzaminu zawodowego z certyfikatem potwierdzajacych jakość procesu szkoleniowego.

Ożywiona dyskusja z udziałem przedstawicieli MEN oraz licznych szkół zawodowych i organizacji branżowych pokazała, jak dużą wagę dla przyszłości branży ma nowoczesny system szkolnictwa zawodowego dostosowany do aktualnych wymagań rynku pracy.

Stowarzyszenie Polskich Barmanów - organizacja z blisko 30 -letnim doświadczeniem w kształceniu profesjonalnych barmanów zostanie umieszczona na oficjalnej liście partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jest to znaczący krok w odbudowie prestiżu i rangi zawodu barmana wśród specjalności branży gastronomicznej.

z barmańskim pozdrowieniem
Ryszard Berent