top of page
Elegant Drink_edited.jpg
logo_spb.png

Stowarzyszenie Polskich Barmanów

Informacje

INFORMACJE

Tutaj znajdziesz  aktualne informacje dla członków stowarzyszenia

logo_spb.png
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.


Aby wstąpić do Stowarzyszenia Polskich Barmanów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 


Składka członkowska wynosi 120pln rocznie (dla nowych członków wpisowe wynosi 50pln + składka)  i należy ją opłacić na konto Stowarzyszenia: SANTANDER BANK POLSKA o/Gdynia, numer konta: 75 1500 1881 1218 8002 9665 0000 do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, tytuł przelewu : Imię + Nazwisko + "roczna składka członkowska" + aktualny rok.


Nie opłacenie składki członkowskiej w tym terminie powoduje utratę ciągłości przynależności do SPB.


Nowi członkowie wstępujący do Stowarzyszenia w trakcie trwania roku kalendarzowego opłacają składkę w kwocie odpowiadającej 1/12 składki rocznej pomnożonej przez ilość miesięcy do końca roku.


 

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia Polskich Barmanów (osoby fizyczne).

Formularz Dołaczanie SPB

Formularz dołączania do Stowarzyszenia

Dołącz do SPB

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia! Skontaktujemy się z tobą poprzez wiadomość e-mail.

bottom of page