Elegant Drink_edited.jpg
logo_spb.png

Stowarzyszenie Polskich Barmanów

 

INFORMACJE

Tutaj znajdziesz  aktualne informacje dla członków stowarzyszenia

logo_spb.png
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg
drink4.jpg

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.


Aby wstąpić do Stowarzyszenia Polskich Barmanów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 


Składka członkowska wynosi 120pln rocznie (dla nowych członków wpisowe wynosi 50pln + składka)  i należy ją opłacić na konto Stowarzyszenia: SANTANDER BANK POLSKA o/Gdynia, numer konta: 75 1500 1881 1218 8002 9665 0000 do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, tytuł przelewu : Imię + Nazwisko + "roczna składka członkowska" + aktualny rok.


Nie opłacenie składki członkowskiej w tym terminie powoduje utratę ciągłości przynależności do SPB.


Nowi członkowie wstępujący do Stowarzyszenia w trakcie trwania roku kalendarzowego opłacają składkę w kwocie odpowiadającej 1/12 składki rocznej pomnożonej przez ilość miesięcy do końca roku.


Legitymacja członkowska jest jedynym dokumentem poświadczającym przynależność do Stowarzyszenia Polskich Barmanów.


Członkowie SPB, którzy nie otrzymali legitymacji członkowskiej (po opłaceniu składki na dany rok kalendarzowy) w przeciągu 14 dni roboczych proszeni są o kontakt.

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia Polskich Barmanów (osoby fizyczne).

 

Formularz dołączania do Stowarzyszenia

Dołącz do SPB

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia! Skontaktujemy się z tobą poprzez wiadomość e-mail.