top of page
logo_spb.png

Stowarzyszenie Polskich Barmanów

Szkoły

SZKOŁY

Dowiedz się jak wyglądają u nas szkolenia

Coctail B-35_edited.jpg

Programy szkoleniowe

Program został stworzony poprzez członków Stowarzyszenia Polskich Barmanów, na podstawie wieloletnich doświadczeń.  Program szkoleniowy Pierwszego stopnia (level A).

 

Kurs I stopnia posiada zawartość merytoryczną oraz zestawy zajęć praktycznych, które są zbieżne z programami szkoleniowymi zrzeszonymi IBA. Dodatkowym atutem jest fakt aktualizacji programu o nowe założenia i trendy światowe, albowiem coroczne Kongresy I.B.A przynoszą wiele zmian i udoskonaleń związanych z rozwojem klasycznych form uprawiania profesji  barmana.

Kadra wykładowców

Wykładowcami na szkoleniach rekomendowanych przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów są barmani, osoby posiadające wieloletni starz pracy na stanowisku barmana, uczestnicy i laureaci międzynarodowych konkursów barmańskich. posiadający  merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki barmańskiej.

Wszyscy trenerzy są zobowiązani do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności trenerskich korzystając z międzynarodowych kontaktów w ramach aktywnego uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Wielu z nich uczestniczy jako wykładowcy w programach barmańskich  przygotowanych przez światowych dystrybutorów alkoholi

Egzamin dyplomowy i certyfikaty

Oferta na przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu szkolenia barmańskiego - poziom podstawowy (kurs 30/50 godz. lekcyjnych). Oferta dotyczy firm i podmiotów gospodarczych świadczących usługi szkoleniowe (dofinansowane z EFS) w zawodzie barman.

Egzamin końcowy kursu barmańskiego poświadczający nabyte umiejętności oraz zasób wiedzy towaroznawczej niezbędnej do wykonywania zawodu barmana składa się z  2 etapów:

a) test z wiedzy towaroznawczej oraz teorii sztuki barmańskiej (Level A),
b) egzamin praktyczny uwzględniający technikę pracy profesjonalnego barmana.

Egzamin przeprowadzają podmioty (firmy szkoleniowe członków SPB), które uzyskały rekomendacje ZG SPB.

Egzamin praktyczny przeprowadzamy na produktach, które zapewnia firma aplikująca o przeprowadzenie egzaminu. Koszt egzaminu zewnętrznego obowiązujący  od 01.03.2022 wynosi 2000 PLN  dla grupy 12 osobowej  + ryczałt 600 PLN na dojazd i  ewentualny  nocleg  w przypadku, gdy egzamin  jest przeprowadzony w lokalizacjach powyżej 100 km. Przy grupach powyżej 12 osób doliczamy 200 PLN za każdą następna osobę egzaminowaną. W określonych przypadkach do kwoty końcowej doliczamy podatek VAT.

Uwaga:

W przypadku niezaliczenia testu uczestnik szkolenia ma prawo podejścia do egzaminu poprawkowego (test nr.2). Zaliczenie testu jest warunkiem podejścia do egzaminu praktycznego.

Uczestnik szkolenia, który nie zaliczy egzaminu końcowego ma prawo przystąpić do niego ponownie w terminie i miejscu ustalonym z osoba odpowiedzialną za prawidłowy przebieg egzaminu. Firma aplikująca o przeprowadzenie egzaminu końcowego szkolenia składa zamówienie na podstawie formularza zgłoszeniowego.

Absolwenci kursów barmańskich rekomendowanych to w większości przypadków członkowie
Stowarzyszenia Polskich Barmanów oraz osoby pracujące w  prestiżowych barach i klubach, będące przykładem najwyższych kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych. Uczestnicy, laureaci oraz zwycięzcy wielu prestiżowych konkursów barmańskich krajowych i międzynarodowych ( czytaj na www.spb-pba.org.pl  ) wielokrotni reprezentanci Polski na zawodach rangi Mistrzostw Świata. Wielu z nich po latach spędzonych w gastronomii podejmuje pracę w firmach alkoholowych, zajmując  menadżerskie stanowiska w dystrybucji alkoholi w działach HORECA, oraz przygotowując programy sprzedażowe dla barmanów. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie przyczyniają się do zmiany wizerunku  oraz podnoszenia kultury spożywania napojów alkoholowych w naszym kraju.

Programy szkoleniowe
Kadra wykładowców
Egzamin dyplomowy i certyfikat

Dyplom Ukończenia Kursu Barmańskiego

Dyplom Ukończenia Kursu Barmańskiego
Formularz zgłoszeiowy egzaminu
bottom of page